Zorginnovatie

De organisatie zet in op zorginnovatie, zodat waar mogelijk zorg op afstand kan worden geleverd. Slimme technologie zorgt ervoor dat de reistijd van medewerkers wordt verkort en dit zorgt voor minder vervoersbewegingen en daarmee een verlaging van de belasting van het milieu.

Digitaliseren processen en organisatie

Veel organisaties hebben hun processen nog steeds rondom papieren dossiers gebouwd. Zorggroep Oranje zet in op een volledig digitale processen en organisatie. Door het digitaliseren van processen kan het gebruik van papier zoveel mogelijk vermeden worden. Een goed voorbeeld is het digitaal tekenen van arbeidsovereenkomsten. Dit zorgt niet alleen voor minder papier, maar ook het bezorgen van post wordt hiermee teruggedrongen. In de organisatie is continu overleg noodzakelijk, hierdoor kunnen de processen en mensen goed op elkaar worden afgestemd. Door het inzetten van digitale overlegstructuren hoeven medewerker niet altijd meer veel te reizen en wordt bespaard op de reiskilometers en uren die kunnen worden ingezet ten behoeve van andere processen.

Inkoopbeleid

Zorggroep Oranje koopt allerlei producten en diensten in. Van printpapier tot beschermingsmaterialen voor medewerkers. Voor al deze producten en diensten geldt dat bij het inkopen zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Dit betekent niet alleen dat de producten en diensten zoveel mogelijk duurzaam zijn, maar ook duurzaam wordt geproduceerd en dat verspilling wordt tegengegaan. Bij het selecteren van leveranciers is duurzaamheid een criterium wat meeweegt in de keuze. Bij het bereiden van het voedsel wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met het tegengaan van verspilling. Voor langdurige investeringen geldt dat zoveel mogelijk wordt hergebruikt waarbij hygiëne en veiligheid uiteraard voorop blijven staan. De schoonmaak van het sommige goederen wordt uitbesteed aan externe leveranciers waardoor de belasting op het milieu zoals elektriciteit en watergebruik zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij de inkoop van producten wordt in eerste instantie gekeken naar circulaire producten om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken. Het afval wordt gescheiden ingezameld en aangeboden aan de afvalverwerker.