Zorg

Zorggroep Oranje streeft ernaar om alle cliënten tevreden te stellen en daarbij de behoeften en wensen als uitgangspunt te nemen. Daarom is het voor ons als Zorggroep Oranje vanzelfsprekend dat wij rekening houden met de multiculturele levensbeschouwing, cultuur en taal van onze cliënten.

Diensten

Zorggroep Oranje biedt de volgende diensten aan:

Zorg, verpleging en behandeling

Het is fijn om in uw eigen huis te kunnen blijven wonen, ook als u tijdelijk of voor langere tijd zorg of verpleging nodig heeft.
Onze wijkverpleegkundigen geven op basis van uw zorgbehoefte en uw persoonlijke situatie advies over zorg, verpleging en behandeling.
Onze verzorgenden helpen u met bijvoorbeeld wassen, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan. Als u ziek bent en een lichamelijke beperking heeft, kunt u thuis verpleegd worden. Dat kan ook meer dan één keer op een dag. Het kan dan gaan om wondverzorging, ondersteuning bij incontinentie, het geven van medicijnen of injecties, advies en voorlichting.

Wij als Zorggroep Oranje werken hierbij graag samen met de mensen om u heen en andere betrokken zorgprofessionals. Samen met hun kunnen wij u helpen bij het leren omgaan met een beperking, ziekten, handicap en ouderdom. Dus bent of kent u iemand die hulp nodig heeft? Twijfel dan niet en maak gebruik van onze diensten en kwaliteiten.

Begeleiding

Wanneer u door diverse (persoonlijke) omstandigheden het overzicht kwijt bent en het even niet meer weet, zorgen wij als Zorggroep Oranje dat één van de gekwalificeerde maatschappelijk werkers u ondersteunt, stimuleert en begeleidt.

De begeleiding kan zowel binnen of buitenshuis en hangt van de situatie af. Onze professionals houden rekening met uw achtergrond. Samen met u zullen onze professionals ervoor zorgen dat u weer structuur krijgt in uw algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en we streven ernaar om samen met u progressie te boeken.
Zo krijgt u zelf de regie weer in handen.
Ook bieden wij mogelijkheden bij het oplossen van opvoedingsproblematiek, relatieproblemen, depressies of thuiskomst na opname in het ziekenhuis of andere instanties. Samen met u en uw vertrouwde omgeving wordt er naar een structurele oplossing gezocht. Tevens hechtten wij als Zorggroep Oranje veel waarde aan de privacy van al onze cliënten en waarborgen geheimhouding van persoonlijke gegevens.

Huishoudelijke hulp

Zorggroep Oranje biedt u ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van de huishoudelijke werkzaamheden als u dit niet meer kunt door ziekte, handicap of ouderdom. Het resultaat is een schoon huis. Samen met u wordt bekeken welke vorm van hulp het beste bij uw situatie past. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld alleen iemand nodig hebt voor het schoonmaken.

Het is ook mogelijk dat u wat meer begeleiding nodig hebt. Dan zorgt de hulp er samen met u voor dat het huishouden geregeld wordt. Het voordeel van Zorggroep Oranje is dat er geen lange wachtlijsten zijn, binnen 5 werkdagen krijgt u een medewerker thuis gestuurd voor een intake. Dit nadat u een toekenning heeft gekregen vanuit de gemeente. Onze ondersteuning en begeleiding is afgestemd op uw wensen en behoeften.

Welzijn

Dagactiviteiten

De activiteiten bij Zorgroep Oranje zijn een middel om actieve maatschappelijke participatie te realiseren binnen een vertrouwde omgeving. De dagactiviteiten voor onze cliënten zijn toegankelijk voor alle hulpbehoevenden, ongeacht niveau van functioneren of bijkomende beperkingen.

Belangrijk binnen de dagactiviteiten zijn het in stand houden van vaardigheden, het handhaven van een normaal dagritme, begeleiding bij achteruitgang op zowel lichamelijk als geestelijk gebied en het creëren van een veilige en warme sfeer, waarin veel kan en weinig moet. Er wordt erop gelet dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de cliënten om eigen keuzes te maken. De professionals van Zorggroep Oranje informeren de cliënten over de mogelijkheden en stimuleren, motiveren ze tot actieve deelname en besluitvaardigheden. U kunt hierbij denken aan sport en bewegingsactiviteiten, sociale activiteiten zoals gezelschapsspelen, toneelspel en drama, creatieve activiteiten zoals knutselen en diverse trainingen zoals assertiviteitstraining, gesprekstechnieken aanleren. Tevens bieden wij diverse ADL- activiteiten gericht op het behoud van zelfstandigheid.

Met deze activiteiten zijn de mogelijke doelen: – uitbreiden van vaardigheden op sociaal emotioneel en motorisch gebied, – gevoel van eigenwaarde versterken, – gevoelens van afhankelijkheid verminderen, -stimuleren van de Nederlandse taal en zelfredzaamheid bevorderen.

Dagopvang – Gezonde leefstijl en beweging

Zorggroep Oranje schenkt veel aandacht aan een gezonde leefstijl, want beweging en een gezond voedingspatroon levert een grote bijdrage aan het welzijn. Onder begeleiding van onze fitnessinstructeur wordt er wekelijks onder begeleiding samen gesport rekening houdend met de wensen en eventuele lichamelijke beperkingen van cliënten.