Wtzi-toegelaten zorginstelling

Zorginstellingen die zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) voor vergoeding in aanmerking komt, moeten aan bepaalde eisen voldoen. De belangrijkste eisen gaan over de transparantie van de bestuursstructuur, de bedrijfsvoering en de bereikbaarheid van acute zorg.  Zo zijn er eisen aan de inrichting van het bestuur van een zorginstelling, zoals het hebben van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en aan de financiële administratie.

Zorggroep Oranje voldoet aan de eisen die de overheid stelt en is een Wtzi-toegelaten zorginstelling. Daarmee mogen wij zorg aanbieden op grond van de Zvw en Wlz.