Onze missie en visie

Onze missie

Zorggroep Oranje staat voor zinnige zorg waarbij kwaliteit van het leven en zingeving voor de cliënten hoog in het vaandel staan. Daarbij wordt er rekening gehouden met de normen, waarden en persoonlijke indicatoren van de betreffende cliënt. De doelgroep van Zorggroep Oranje zijn kwetsbare ouderen met voornamelijk een niet westerse achtergrond (hierna ouderen) die sociaal cultureel en economisch achtergesteld zijn ten opzichte van gemiddelde ouderen met autochtone achtergrond. Naast dit verschil tussen de niet westerse ouderen en autochtone ouderen zijn er ook een verschillen tussen de generaties binnen de niet westerse gemeenschap (1ste 2de en derde generatie). Als zorgorganisatie moet men hier ook bewust van zijn en zodanig organiseren dat er sprake is van toekomstbestendige zorg gebaseerd op maatwerk. 

Onze visie

In de komende twintig jaar neemt het aantal 65-plussers toe naar 26 procent, waarbij het aantal 80-plussers stijgt tot 2 miljoen. Meer dan de helft van de volwassenen heeft in 2040 een of meer chronische aandoeningen, terwijl ons gefragmenteerde zorgsysteem vaak nog is ingericht op patiënten met één aandoening. Tel daarbij op: een snel toenemend tekort aan medisch en verplegend personeel. Zorginstellingen zullen de komende jaren te maken hebben met enorme personeelstekorten in combinatie met toenemende zorgvraag en de complexiteit van de gevraagde zorg.

Zorggroep Oranje zet in op kwalitatief hoogwaardige zorg met inzet van innovatieve oplossingen en zorginnovatie oplossingen om de juiste zorg op de juiste plek aan te kunnen bieden, welke zorg tevens betaalbaar en toegankelijk blijft voor de doelgroep, waarbij preventie de voorkeur heeft boven genezing achteraf.