Onze kernwaarden

De kernwaarden van Zorggroep Oranje zijn deskundigheid, laagdrempeligheid, zinnige zorg, inclusief, uw gezondheid en kwaliteit.

  • Deskundigheid: dit betekent dat Zorggroep Oranje is gespecialiseerd in de taal en cultuur van de cliënt

  • Laagdrempeligheid: Zorggroep Oranje staat dicht bij de cliënt en zijn omgeving, waarbij zorg en ondersteuning snel en efficiënt kan worden geboden. De zorg organiseren wij in de wijken en zijn wij zichtbaar voor iedereen.

  • Zinnige zorg: Zorggroep Oranje levert zorg en ondersteuning waarbij de kwaliteit van het leven en zingeving voor de cliënt hoog in het vaandel staan. Daarbij wordt er rekening gehouden met de normen, waarden en persoonlijke indicatoren van de betreffende cliënt.

  • Inclusief: Zorggroep Oranje  is een inclusieve organisatie. Iedereen ongeacht afkomst, nationaliteit, cultuur, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of eventuele beperkingen heeft het recht zich bij ons veilig en geaccepteerd te voelen. Discriminatie wordt bij Zorggroep Oranje nadrukkelijk niet getolereerd.

  • Uw gezondheid: wij richten ons op wat u kan in plaats van wat u niet kan. Daarbij richten de zorg zoveel mogelijk in op preventieve maatregelen in plaats van genezing.

  • Kwaliteit: Kwalitatief hoogwaardige zorg die aansluit op de geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen.