Kwaliteit

Zorggroep Oranje hecht waarde aan de kwaliteit van de te leveren zorg ten behoeve van de cliënten. Wij waarborgen onze kwaliteit door hoge normen als uitgangspunt te nemen en dit als beleid te verankeren. Dit beleid monitoren wij continu en passen wij dit zoveel als nodig.

Onze zorg en diensten voldoen aan door toezichthouders voorgeschreven kwaliteitseisen. Afspraken over onze dienstverlening worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Onze medewerkers zijn vakkundig, hebben een geheimhoudingsplicht en werken volgens  een gedragscode. Ook onze cliëntenraad ziet erop toe dat er goede zorg wordt verleend. Wij staan open voor voorstellen en klachten. Leden van de Raad van Commissarissen zien toe op het functioneren van de directie en daarmee naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.  Hiermee kunnen wij onze dienstverlening blijvend verbeteren.

Al onze medewerkers zijn opgeleid volgens de norm verpleging en verzorging en zijn bevoegd en bekwaam. Tussentijdse bijscholing is een belangrijk onderdeel van het werken bij Zorggroep Oranje. Duidelijke richtlijnen voor hygiëne, signalering en veiligheid beschermen u en de thuiszorgmedewerkers. Daarnaast blijven we kritisch kijken naar de arbeidsomstandigheden van onze zorgverleners die lichamelijke zware arbeid verrichten.