Ketensamenwerking

Als zorginstelling geloven wij erin dat ketensamenwerking noodzakelijk is voor efficiënte en effectieve zorgverlening. Als kleinschalige zorginstelling geloven wij in multidisciplinaire samenwerking op regionaal niveau. Daarbij staan de behoeften en wensen van de cliënt centraal, om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Dat vergt onderlinge afstemming tussen verschillende zorgdisciplines, en het werkt naar onzes inziens beter als gebeurt binnen een samenwerkingsstructuur. Dit moet leiden tot efficiency, gedragen besluitvorming en waarborging van continuïteit. Bovendien voorkomt het onnodige administratieve rompslomp en onnodige zorguitgaven op regionaal/gemeentelijk niveau.

Zoals hierboven vermeld, stellen wij de cliënt centraal. Het begint met de vraag wat de cliënt belangrijk vindt en nodig heeft aan zorg en ondersteuning. Daarbij onderzoeken we samen met de cliënt en de ketenpartners wat het totale zorgbeeld van de cliënt is. Zo kunnen wij te maken hebben met cliënten die naast gezondheidsproblematiek, ook andere problemen in beeld zijn, zoals schuldenproblematiek en psychische problemen. Merken wij dat de cliënt multidisciplinaire zorg en/of aanvullende ondersteuning nodig heeft die buiten onze dienstverlening vallen, dan schakelen wij de specialist in voor nadere ondersteuning op het specifieke domein in voor de juiste zorg.

In de huidige praktijk aan zorgverlening en ondersteuning aan de individuele cliënt werken wij samen met zowel de eerstelijns- als tweedelijnszorgverleners samen ten behoeve van de cliënt. Afhankelijk van het zorgproduct dat wordt aangeboden, wordt er gebruik gemaakt van samenwerking met de gemeenten en wijkteams (zoals bewindvoering, sociale raadslieden en schuldhulpverlening), specialistische hulpverlening (geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of gehandicaptenzorg), zorgverzekeraars en zorgkantoren en collega-zorginstellingen om wachttijden te verminderen en de juiste zorg te leveren aan de cliënt. Alvorens het bieden van de gevraagde zorg (vanuit de cliënt) gaan wij na of de cliënt eventueel aanspraak kan maken op een voorliggend veld. Zorggroep Oranje gaat dan na wat de cliënt vanuit eigen kracht, het eigen netwerk, mantelzorg, informele zorg en algemene voorzieningen kan oplossen en wat de aanvullende behoefte is voor een maatwerkvoorziening en welk resultaat de cliënt samen met Zorggroep Oranje hier mee wil bereiken.