Huishoudelijke hulp

Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Bijvoorbeeld iemand die helpt bij het schoonmaken? Of iemand die helpt bij het opruimen of de afwas doen? Heeft u in uw omgeving niemand die deze taken kan overnemen (bijvoorbeeld partner, huisgenoten, familie, kennissen of vrienden)? En bent u wel in staat om te bepalen welke schoonmaakwerkzaamheden gedaan moeten worden? Dan komt u misschien in aanmerking voor de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning.

Cliënten blijven steeds langer thuis wonen. Om deze zelfstandigheid te handhaven dan wel te bevorderen, kan huishoudelijke ondersteuning worden ingezet.
Bij de inzet van huishoudelijke ondersteuning staan zelfregie van de cliënt centraal. De huishoudelijke ondersteuner onderzoekt samen met de cliënt diens eigen kracht en leerbaarheid.

Alleen in de situatie waar gebruikelijke zorg niet aan de orde is, waar eigen mogelijkheden (eigen kracht en leerbaarheid, mantelzorg, burenhulp, overig eigen netwerk, e.d.) niet of onvoldoende aanwezig zijn, wordt ondersteuning ingezet bij de activiteiten die het voeren van een huishouding met zich meebrengt of worden deze activiteiten overgenomen.

Heeft u huishoudelijke ondersteuning nodig? Neemt u gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.