Governance code

Onze organisatie is ingericht conform de bepalingen zoals opgenomen in de Governancecode Zorg. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Dit betekent voor Zorggroep Oranje dat wij goede, passende zorg leveren die van hoogwaardige kwaliteit is waarbij de belangen van de client centraal staan.

7 principes

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governance code Zorg, volgt Zorggroep Oranje  zeven principes die breed gedragen zijn in de hele zorgsector. Die principes zijn vervolgens uitgewerkt  in bepalingen of gedragsregels die de concrete toepassing van het principe beschrijven.