Duurzaamheidsbeleid

We voelen een verantwoordelijkheid voor de maatschappij en voor toekomstige generaties om een leefbare wereld te behouden. Dat betekent dat voor nu en de toekomst het duurzaam ondernemen ook belangrijk is voor onze cliënten, medewerkers en ketenpartners. Dit past bovendien in de maatschappelijke trend van vergroening en het creëren van een gezonde leefomgeving voor de cliënten en werkomgeving voor de medewerkers. We kijken bij investeringen en bij vernieuwing van bestaande middelen steeds naar duurzame oplossingen. De verduurzaming van de organisatie is een continu proces waarvan technische en maatschappelijke ontwikkelingen deel van uitmaken. Het verduurzamen levert niet alleen een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling op maar het bevordert ook een gezond leef- en werkklimaat. Dat heeft een positief effect op het leef- en werkplezier wat verzuim en verloop van medewerkers verlaagt. Daarnaast gaat het verspilling tegen en dat verlaagt de (exploitatie)kosten van de organisatie.

Vastgoed

Bij het gebruik van vastgoed ten behoeve van zorglocaties en kantoren wordt maximaal ingezet op duurzaam vastgoedmanagement. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van duurzaam opgewekte energie zoals via bodemwarmte en zonnepanelen.

Een comfortabel binnenklimaat is belangrijk voor de gezondheid van medewerkers en anderen. Hierbij gaat het niet alleen over verwarmen, maar ook over verkoelen, ventileren en verlichting. Met behulp van duurzame oplossingen, zoals warmtepompen, isolatie, ventilatie en ledverlichting wordt niet alleen een comfortabel binnenklimaat gerealiseerd, maar ook een duurzaam binnenklimaat. Het energie- en waterverbruik wordt nauwlettend gemonitord. Bij een eventueel (te) groot verbruik worden maatregelen getroffen om het verbruik op een acceptabel niveau te krijgen.

Vervoer

Elke kilometer die een medewerker aflegt is een belasting voor het milieu. Het beleid is erop gericht om het aantal reiskilometers zoveel mogelijk terug te dringen en te beperken en om de reiskilometers zo duurzaam mogelijk af te leggen. Voor de thuiszorg wordt ingezet op het verkleinen van de werkgebieden waardoor de zorg binnen geconcentreerde gebieden kan worden geleverd. Ook wordt samengewerkt met andere ketenpartners waarbij – met instemming van de cliënt – de tijd van de medewerkers zodanig wordt verdeeld zodat een logische verdeling ontstaat waarbij zo min mogelijk kilometers hoeven te worden afgelegd. Bij de aanschaf van vervoermiddelen is het beleid om eerst in te zetten op e-bikes of elektrische auto’s. Hiermee wordt beoogd dat medewerkers de reiskilometer zoveel mogelijk via een e-bike afleggen. Wanneer een e-bike niet passend is wordt een auto ingezet. Het wagenpark wordt op deze manier verkleind. Bij de samenstelling van het wagenpark wordt ook ingezet op duurzaamheid.