Dagbesteding

Wilt u uw dag nuttig invullen? En contact hebben met andere mensen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van dagbesteding. Dagbesteding voorkomt ook overbelasting van uw mantelzorger(s).

Voor wie is de dagbesteding bedoeld?

Het belangrijkste doel is dat u thuis kunt blijven wonen of dat een verhuizing naar een verpleeghuis zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Het is ook van belang dat mantelzorgers op tijd worden ontzien. Hierdoor krijgen zij de gelegenheid om bijvoorbeeld nog te werken, deel te kunnen nemen aan sociale activiteiten, het huishouden te doen, of om even energie op te doen.

Dagbesteding is er voor mensen met diverse zorgvragen. Bent u afhankelijk van de zorg van anderen? De dagbehandeling kan u helpen om bepaalde functies zoals lopen, eten, drinken en aan de computer werken te behouden of soms ook te verbeteren. Als ook leren plannen en geheugentraining.

Om in aanmerking te komen voor dagbehandeling, is een indicatie van het CIZ nodig. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.CIZ.nl

Welke hulp schakel ik in?

U kunt denken aan activiteiten als:

  • koffie-ochtenden in het buurthuis
  • gezamenlijke uitstapjes.

Activiteiten voor ouderen

Bij specifieke activiteiten voor ouderen kunt u denken aan:

  • Sociale activiteiten met lichte begeleiding.
  • Gespecialiseerde dagbesteding met intensieve begeleiding en verzorging. Bijvoorbeeld voor iemand met dementie.
  • Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie.
  • Huiskamerprojecten bij een zorginstelling.
  • Dagopvang. Bijvoorbeeld samen koffie drinken, boodschappen doen en eten. Er is ook toezicht aanwezig.
  • Verzorging overdag: dagverzorging voor ouderen.

Professionele zorg

De collega’s van de dagbehandeling zijn professionele verzorgenden, een activiteitenbegeleider en woonzorgassistenten. De verzorgenden zijn bekwaam in veel voorkomende verpleegtechnische handelingen zoals het geven van sondevoeding, injecteren, hulp bieden bij toiletgang, verzorging op bed met behulp van een sta-lift/passieve-lift en hulp met eten en drinken.