Cliëntenraad

Voor Zorggroep Oranjeis inspraak van zorgvragers van groot belang. Er bestaat de mogelijkheid om twee keer per jaar te vergaderen over diverse zaken die te maken hebben met onze thuiszorg diensten. De cliëntenraad is een adviesraad bestaande uit een aantal cliënten van de organisatie, een voorzitter en een secretaris. Zij behartigen de belangen van de cliënten. Meedenken en meepraten gebeurt in de cliëntenraad. Omdat sommige cliënten moeilijk hun mening kunnen geven kunnen ook verwanten in de cliëntenraad zitting nemen.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur, raadpleegt en adviseert de cliënten vanuit het perspectief van de client zelf en zijn of haar ervaringen. Op deze manier kunnen de cliënten hun mening geven over de organisatie en de invulling van de ondersteuning die ze wensen. Denk daarbij aan zaken als medezeggenschap bij de totstandkoming van beleid, zoals over de zorgverlening of advies naar aanleiding van veranderingen in de organisatie van zorg. De Cliëntenraad is voor onze organisatie als geheel van grote waarde

Om haar doelstelling te bereiken voert de Cliëntenraad de volgende activiteiten uit:

  • Het verstevigen en handhaven van de rechtspositie van de cliënt;
  • Het beoordelen van de dienstverlening door de instelling in het algemeen en op onderdelen;
  • Het voeren van overleg met de Raad van Bestuur volgens de gemaakte afspraken.
  • Het onderhouden van contacten met de cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten.

Zorggroep Oranje heeft u protocol cliëntenraad opgesteld, waarin de positie, verantwoordelijkheden en taken van de cliëntenraad zijn weergegeven.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt de cliëntenraad bereiken via ons contactformulier.
De cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden.
Heeft u interesse neem dan contact op via het contactformulier.