Begeleiding

Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Zorggroep Oranje biedt individuele begeleiding aan om de zelfredzaamheid van de cliënten te stimuleren, waardoor zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zorggroep Oranje bekijkt uw thuissituatie. Uw partner, gezin en leefomgeving worden hier ook bij betrokken. Samen met u en uw naasten zorgen wij dat u praktische hulp en ondersteuning krijgt, bij het aanleren van handelingen en vaardigheden, om uw zelfredzaamheid te bevorderen.

Bij begeleiding kunt u denken aan professionele hulp bij het:

  • afhandelen en begrijpen van de post;
  • bedenken en maken van een gezonde maaltijd;
  • plannen en uitvoeren van dagelijkse activiteiten (binnen- en buitenhuis);
  • structureren van de dag;
  • maken en nakomen van afspraken;
  • oefenen van vaardigheden, zoals schrijven, rekenen en kleuren.

Voor individuele begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is sinds 2019 voor de diensten van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet meer inkomensafhankelijk. In 2021 betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal €19,00 per maand voor hulp/ondersteuning. Zie voor meer informatie op de site van het CAK (www.hetcak.nl/wmo2021).

Krijgt u begeleiding vanuit de Wet langdurige zorg, dan kan de hoogte van uw eigen bijdrage verschillen op basis van uw inkomen en vermogen, zoals spaargeld. Wij raden u aan om de website van Het CAK te raadplegen.